Om

Ryssbergen är unikt! I Nacka finns en urskog som är värd att bevara, men som nu är hotad av exploatering. Nacka kommun bygger med start i augusti 2013 Kvarnholmsförbindelsen. En tunnel kommer att sprängs genom berget.

Denna fotoblogg startade som ett 365-dagars fotoprojekt under 2011 av Pernilla Rydmark, även ansvarig för Vikdalen.se. Kan nås på pernilla @vikdalen.se eller twitter pernillarydmark.

Creative Commons-licens
Detta verk: http://ryssbergen.se är licensierat under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported-licens.

1 thought on “Om”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *